ZAMKNIJ X

Our new products: antiperspirant

Antiperspirant for women and men.

It neutralizes unpleasant smell and provides a long-lasting feeling of freshness. Provides a depigmentation effect. It has a refreshing scent.

Dodano: 19.12.2022, do News

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego