Kontakt

Marcon-Avista Sp.z o.o.

Wielgolas Duchnowski 75A

05-074 Halinów

tel. (+48) 22 783-77-44

fax. (+48) 22 783-78-58

mail: larel@marcon-avista.com.pl


Wyświetl większą mapę

 • Please enter a value greater than or equal to 7.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wskazanych w powyższym formularzu, przez spółkę Marcon Avista Sp.z o.o. Wielgolas Duchnowski 75A w celu:

1). Wysyłania na mój adres e-mail informacji handlowych o produktach oferowanych przez Marcon Avista Sp. z o.o.

Obowiązki informacyjne wynikające z przepisów obowiązującego prawa, a zwłaszcza RODO, dotyczące zbieranych danych osobowych dostępne są u Administratora danych osobowych.

 

 

Obowiązek informacyjny wobec klientów:

 

 • Administratorem danych jest spółka Marcon Avista Sp.z o.o. Wielgolas Duchnowski 75A, tel. (+48) 22 783-77-44, mail: larel@marcon-avista.com.pl
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Podstawą prawną jest art. 6 ust 1 lit. b) RODO.
 • Odbiorcą danych osobowych są upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora danych osobowych oraz podmioty upoważnione na podstawie odrębnych umów.
 • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe przechowywane są zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) które wynoszą 5 lat.
 • Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania oraz inne przewidziane przez przepisy prawa.
 • Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem zrealizowania umowy. Niepodanie wskazanych danych uniemożliwi realizację umowy.

 

Obowiązek informacyjny wobec klientów (zgody na przetwarzanie dla marketingu):

 

 • Administratorem danych jest spółka Marcon Avista Sp.z o.o. Wielgolas Duchnowski 75A, tel. (+48) 22 783-77-44, mail: larel@marcon-avista.com.pl
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest realizowanie marketingu i reklam produktów własnych. Podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda.
 • Odbiorcą danych osobowych są upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora danych osobowych oraz podmioty upoważnione na podstawie odrębnych umów powierzenia danych.
 • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe przechowywane są przez okres realizowania akcji marketingowych lub do czasu wycofania zgody.
 • Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia danych oraz inne przewidziane przez przepisy prawa.
 • Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem zrealizowania umowy. Niepodanie wskazanych danych uniemożliwi realizację umowy.